Informace k prodeji
NAŠE HODNOCENÍ:

pro Vaši lepší orientaci v nabídce jsme připravili vlastní stupnici hodnocení kvality ubytování a stravování v jednotlivých zařízeních. Toto hodnocení nemá žádnou souvislost s mezinárnodním označováním ubytovacích objektů hvězdičkami.

* jednoduché ubytování určené pro nenáročné klienty s jednoduchým rozsahem stravování
** ubytování se základním standardem s jednoduchým nebo částečně rozšířeným rozsahem stravování
*** ubytování s velmi dobrým turistickým standardem se základním nebo rozšířeným rozsahem stravování
**** velmi kvalitní ubytování a stravování určené pro náročné klienty
plus vyšší kvalita základního stupně

ZPŮSOBY STRAVOVÁNÍ:

kontinentální (snídaně) - většinou opakující se nabídka - káva, čaj, pečivo, máslo, džem ( v některých objektech rozšířena o plátek sýra, salámu, vajíčko, apod.)
bufet, švédský stůl - samoobslužný systém stravování (v některých objektech je hlavní jídlo servírované a saláty a zákusky jsou podávány formou bufetu)
servírovaná - stravování s obsluhou Součástí obědů a večeří nebývá nabídka nápojů. Kvalita a rozsah podávané stravy je úměrný s kvalitou ubytovacího objektu (viz naše hodnocení).

UBYTOVÁNÍ:

v některých ubytovacích zařízeních (penziony, chaty, apartmány) zpravidla není během pobytu prováděn pravidelný úklid a pokud je poskytnut ručník, tak pouze jednorázově při nástupu na pobyt. Poskytnuté ručníky (popřípadě osušky) nelze vynášet z ubytovacího zařízení. Do oblastí poblíž vodních toků a ploch doporučujeme přibalit repelent proti komárům. Pokoje obvykle 1. den bývají k dispozici po 14.00 hodině a jejich uvolnění je třeba poslední den do 9.00 hodin. Na místě se zpravidla hradí pobytová taxa.

DOPRAVA:

probíhá standardními autokar. Velikost dopravního prostředku může být přizpůsobena počtu prodaných míst. Realizace autokarového zájezdu je závislá na obsazení minimálním počtem osob.

UPOZORNĚNÍ:

ceny za služby (pobytová taxa, vstupy, parkovné, apod.), které se hradí v hotovosti na místě, jsou orientační. Jejich výši a případné jejich dodatečné zpoplatnění nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit. Rovněž CK nemůže ovlivnit rozsah a kvalitu doplňkových služeb (počet zprovozněných bazénů a atrakcí v areálu termálních koupališť, kvalitu občerstvení, vybavení areálu, apod.), které nejsou zahrnuty v ceně pobytu nebo zájezdu a s jejichž provozovateli není ve smluvním vztahu.

Termíny, které v katalogu nenajdete, Vám rádi na základě Vašeho požadavku rovněž zajistíme.


Cestovní pojištění

Vrchlabská CK, s. r. o. (IČO 25915134)
Cestovní pojištění zájezdů při cestách do zahraničí u ČPP
(platí pro zájezdy a pobyty zakoupené od 1.1.2018)


Upozornění: Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a ČPP. Cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu nebo pobytu. V případě zrušení zájezdu ze strany klienta se pojištění nevrací (podléhá 100% stornopoplatku). Kompletní Pojistné podmínky pro cestovní pojištění ČPP jsou k dispozici v CK a na www.vrchlabska-ck.cz a tvoří nedílnou součást uzavřeného cestovního pojištění.

Cestovní pojištění lze sjednat pouze v momentě zakoupení zájezdu, kdy je požadována jeho plná úhrada. Nelze sjednat zpětně.
Všichni cestující uvedeni na jedné smlouvě musí mít sjednán stejný rozsah cestovního pojištění.pro Evropu vč. Slovenska (KMS - KOMPLET MINI SE STORNEM)
- sazba 45 Kč/osoba/1 den (vč. asistenční služby)


Pojištění léčebných výloh celkem 2.500.000 Kč
Zdravotní péče  2.500.000 Kč
Repatriace pojištěného  2.500.000 Kč
Převoz tělesných ostatků 2.500.000 Kč
Záchrana pojištěného v tísni 2.500.000 Kč
Zachraňovací náklady 250.000 Kč
Náklady na doprovázející osobu 2.000 Kč/den, max. 10.000 Kč celkem
Ošetření zubů  7.000 Kč
Pojištění odpovědnosti  
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení 1.500.000 Kč
Újma na majetku 300.000 Kč
Pojištění úrazu  
Smrt následkem úrazu 100.000 Kč
Trvalé následky úrazu 200.000 Kč
Pojištění zavazadel 10.000 Kč/věc, max. 15.000 Kč
Pojištění odcizení cenností a cenin (loupeží) 1.500 Kč
Pojištění storna cesty 80% stornopoplatku, max. 15.000 Kč
 

Důležité informace - SLOVENSKO

Doklady

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území SR do 3 měsíců bez zvláštních omezení a povolení pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pro jeho držitele. Je nutné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vždy vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.
Pro případ ztráty cestovního dokladu je vhodné se vybavit na cestu kopií cestovního dokladu.

Ostatní informace

Oficiální měnou SR je EUR.
České koruny lze vyměnit ve vybraných bankách a spořitelnách SR, popř. využít bankomatu. Výměnu lze provést také v některých hotelích a směnárnách.
Bezpečnostní situace v SR odpovídá standardu evropských zemí.
Při pobytu na území SR musí občan ČR respektovat zákony a nařízení SR.
Převážení věcí osobní potřeby do SR nepodléhá clu.

Cestování se zvířaty

Při vstupu na území SR se zvířetem je nutno zajistit pro zvíře pas (obdoba očkovacího průkazu), kde budou uvedeny záznamy o absolvovaní nutných očkování zvířete, atd. Další informace mohou turisté získat na adrese: www.svssr.sk.

Cestování motorovým vozidlem

Pro cestu motorovým vozidlem je nutná zelená karta.
Užívání dálnic a rychlostních silnic v SR je zpoplatněno.
Na území Slovenské republiky zabezpečuje motoristům pomoc v nouzi Národní automotoklub SR, na který se lze dovolat na telefonní čísla +421 18123 nebo +421 18154. Tato telefonní čísla jsou dostupná ze všech sítí. Pomoc zabezpečuje NAMK 24 hodin denně. Další informace je možné získat na www.mototuristika.sk
Při nehodě se doporučuje na místo události zavolat policii.

Důležitá telefonní čísla

Policie 158
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a náhlých onemocněních ohrožujících život 155
Integrovaný záchranný systém 112
Linka záchrany
(poradenství při poskytování první pomoci) 0850 11 13 13
Horská záchranná služba 18 300
Letecká záchranná služba 18 155

Velvyslanectví ČR v Bratislavě

Hviezdoslavovo nám. 8, 810 00 Bratislava – P.O.BOX 208
http://www.mzv.cz/bratislava
Nouzová linka: +421 903287003, +421 903747006


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Všechny zájezdy jsou pojištěny dle zákona č.159/99 Sb. pojištění proti úpadku CK u ČPP.