Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ceny jsou bez přirážek! Jsou stejné jako

u pořadatelské CK!

JAK POSTUPOVAT:

1) vyhledání zájezdu (pobytu)

Pokud máte zájem o určitý typ ubytování, upřednostňujete nějakou destinaci, letovisko nebo daný druh dopravy, použijte vyhledávání zájezdu.

Ve "Vyhledávání zájezdu" můžete hledat zájezdy podle kritérií - typ stravy, způsob dopravy a kategorie ubytování.


2) rezervování zájezdu (pobytu)

Během vyhledávání klikněte na termín zájezdu (pobytu), o který máte zájem. Přejděte do detailu zájezdu, kde naleznete potřebné informace. Pokud Vám bude vše vyhovovat, zájezd (pobyt) zarezervujte stisknutím tlačítka "nezávazná objednávka". Následně budete přesměrováni na jednoduchý formulář. Pokud se zájezdu (pobytu) zúčastní cizí státní příslušník, uveďte tuto skutečnost do poznámky. Do této kolonky poznamenejte i místo odjezdu popř. odletu, které požadujete. Po jeho vyplnění stiskněte tlačítko "odeslat“ a nezávazná objednávka bude zaslána k vyřízení do Vrchlabské CK. Objednáváte-li zájezd (pobyt) 1 - 3 dny před plánovaným odjezdem (odletem) z důvodu řádného zajištění, úhrady a odbavení, je třeba přihlédnout k provozní době Vrchlabské CK a peněžních ústavů.


3) cestovní smlouva (smlouva) a úhrada

Po odeslání Vaší nezávazné objednávky Vás budeme kontaktovat.  
E-mailem nebo faxem Vám následně zašleme cestovní smlouvu (smlouvu) a výzvu k zaplacení.


4) způsob úhrady

- hotově v pobočce Vrchlabské CK, s.r.o.
- složením hotovosti v pokladně ČSOB nebo bankovním převodem 

 na účet: 
135 133 177/0300

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

Úvod

Internetový prodej je provozován cestovní kanceláří Vrchlabská CK, s.r.o., IČ 25915134 (dále jen Vrchlabská CK), se sídlem Krkonošská 203, Vrchlabí a vztahuje se na autorizovaný prodej zájezdů a pobytů z katalogů a nabídek  partnerských cestovních kanceláří a na zprostředkování dalších služeb cestovního ruchu.  Prodej zájezdů je prováděn  dle zákona č. 159/99 Sb. na základě uzavřených smluv s pořádajícími cestovními kancelářemi, které mají  sjednané platné pojištění proti úpadku.

Právní vztah vzniká vždy mezi zákazníkem a pořádající cestovní kanceláří nebo mezi zákazníkem a pořádajícím subjektem (pojišťovnou, apod.), které zákazníkovi odpovídají za kvalitu poskytnutých služeb. Tento smluvní vztah se řídí všeobecnými smluvními i reklamačními podmínkami dané pořádající cestovní kanceláře nebo subjektu.

Cena

Ceny zájezdů (pobytů) jsou shodné s cenami cestovních kanceláří, které zájezd pořádají.  

Zákazníci mohou čerpat různé slevy – seniorské, dětské, časové, věrnostní, klubové, atd., které lze nárokovat pouze při sepsání cestovní smlouvy (smlouvy) !!!

Nezávazná objednávka

Nezávaznou objednávkou se rozumí vyplnění rezervačního formuláře na stránkách  www.vrchlabska-ck.cz. Nezávaznou objednávku lze učinit po vzájemné domluvě i telefonicky.  Po ověření, zda jsou ve zvoleném zájezdu (pobytu), volná místa, Vám Vrchlabská CK vytvoří rezervaci vybraného zájezdu (pobytu) a bude Vás kontaktovat. Zároveň si Vrchlabská CK vyhrazuje právo na opravu případných chybných informací, které mohly vzniknout při přepisu zájezdu (pobytu) do databáze a odmítnout ty nezávazné objednávky, ve kterých byly použity nepřesné nebo nepravdivé údaje. Pokud se zájezdu zúčastní cizí státní příslušník, je zákazník povinen tuto skutečnost uvést v nezávazné objednávce do poznámky nebo při telefonickém objednání.
Odesláním nezávazné objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému Vrchlabské CK a souhlasí s obchodními podmínkami Vrchlabské CK.

Podpis cestovní smlouvy (smlouvy)

Po rezervaci zájezdu (pobytu) je zákazníkovi zaslána prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštovní zásilky k podpisu vyplněná cestovní smlouva (smlouva), všeobecné smluvní podmínky, platební pokyny, případné další potřebné dokumenty. Zákazník je povinen do určeného termínu zaslat Vrchlabské CK podepsanou cestovní smlouvu a uhradit předepsanou platbu.  Platební termíny jsou pro zákazníka závazné. Vrchlabská CK není odpovědna za případné následky vyplývající z opožděného vrácení cestovní smlouvy (smlouvy) nebo opožděné platby. Cestovní smlouva (smlouva) nabývá platnosti okamžikem zaplacení 1. předepsané platby (zálohy) dle platebních pokynů a písemného potvrzení rezervace zájezdu (pobytu) pořádající cestovní kanceláří nebo pořádajícím subjektem.
Pokud dojde k nesprávnému vyplnění ceny na cestovní smlouvě chybou Vrchlabské CK nebo zákazníka (nesprávný výpočet, součet, atd...), platí cena, která by byla stanovená správným výpočtem a je následně potvrzena ze strany pořádající CK.

Platební podmínky

Při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy) zákazník hradí předepsanou zálohu. Doplatek do plné ceny zájezdu zákazník uskuteční dle předpisu plateb, který obdrží od Vrchlabské CK při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy).  Termín  doplatku  zpravidla bývá 30-50 dní  před odjezdem.  Zájezdy (pobyty) objednávané v kratší lhůtě se plně hradí při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy).

Platbu je možné po dohodě provést bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Vrchlabské CK na pokladně banky, případně složením hotovosti ve Vrchlabské CK.

V případě, že platba bude provedena bankovním převodem, je zákazník povinen v předepsané lhůtě zároveň s potvrzenou cestovní smlouvou (smlouvou) zaslat Vrchlabské CK i bankovní potvrzení o provedení této úhrady.

 

Zájezdy (pobyty) na požádání

U některých zájezdů (pobytů) je nutné si nejdříve volnou kapacitu vyžádat prostřednictvím pořádající CK u jejího zahraničního partnera. V takovém případě je Vrchlabská CK oprávněna od zákazníka požadovat, až 100% zálohu ještě před rezervací zájezdu (pobytu). Při potvrzení rezervace se ihned stává závaznou a vztahují se na ni všeobecné smluvní podmínky pořádající CK. V případě neúspěšné rezervace je záloha zákazníkovi vrácena v plné výši nebo je převedena na jiný zájezd, který si zákazník vybere.

 

Délka zájezdu (pobytu)

Zákazník bere na vědomí, že počet dní zájezdu (pobytu) není totožný s počtem nocí. V případě zakoupení autokarového nebo leteckého zájezdu je zpravidla počet dní uveden včetně dní určených k přepravě. Tyto dny neslouží k rekreaci. Při výběru je třeba se orientovat počtem ubytování, které je zahrnuto v ceně. Například 8 denní letecký zájezd zahrnuje 7 nocí, 7x ubytování, 1. a 8. den je určen k letecké přepravě kdykoliv během celého dne.

Cestovní doklady

Zákazník je povinen před objednáním zahraničního zájezdu (pobytu) zkontrolovat platnost svých cestovních dokladů tak, aby splňovaly podmínky vstupu do dané země. V některých případech může být požadována platnost cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu, proto nelze vycestovat na tzv. rychlopas (např. Egypt).

Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.

Víza

Zákazník bere na vědomí, že v případě výběru zájezdu (pobytu) do destinace, ke které se váže vízová povinost a pokud si zajištění tohoto víza objedná, dodá v požadovaném termínu do Vrchlabské CK požadované doklady (cestovní pas, fotografie, vízový formulář, atd.).
Za neudělení víza cestujícímu nenese Vrchlabská CK ani pořádající CK žádnou odpovědnost. 

Cizí státní příslušníci si vízum zajišťují individuálně dle platných předpisů jejich země.

 

 „Last moment“  (Na poslední chvíli)

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdu (pobytu) v režimu „ Last moment“  je rezervace možná převážně  krátkodobě (nejčastěji 1-2 hodiny) a v této lhůtě je třeba uzavřít cestovní smlouvu (smlouvu) a uhradit kompletní cenu.

Zákazník rovněž bere na vědomí, že některé pořádající cestovní kanceláře výjimečně již při této rezervaci vyžadují úhradu rezervačního poplatku, který v případě koupě zájezdu je převeden na jeho úhradu. Z tohoto důvodu bude tato rezervace provedena až po jeho uhrazení. V případě nepodepsání  cestovní smlouvy (smlouvy) a neuhrazení objednaných služeb ze strany zákazníka, je tento rezervační poplatek nevratný. O tomto rezervačním poplatku bude klient před provedením rezervace Vrchlabskou CK informován.

Cestovní pojištění

Vrchlabská CK doporučuje zákazníkům v případě, že pořádající cestovní kancelář toto cestovní pojištění nabízí, jeho zakoupení. Pokud není komplexní (zahrnuje např. pouze pojištění léčebných výloh v zahraničí), doporučuje zakoupení i pojištění stornopoplatků pro případ neúčasti a zrušení zájezdu (pobytu) z důvodu nemoci, úrazu, apod. Vrchlabská CK zároveň zákazníky upozorňuje, že v případě vycestování s vlastním cestovním pojištěním, pořádající cestovní kancelář zajišťuje případné ošetření v místě pobytu ve zdravotnických zařízeních své smluvní pojišťovny, na jejichž předpisy jsou jejich delegáti školeni.  Zákazník bere na vědomí, že při sjednání cestovního pojištění platí smluvní podmínky dané pojišťovny, se kterými je povinen se seznámit (prostřednictvím informací na www pořádající CK nebo u Vrchlabské CK). Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdů (pobytů) v režimu last minute (na poslední chvíli) může být plnění z pojištění storna (stornopoplatků) pojišťovnou kráceno.

Přepravní podmínky

Zákazník bere na vědomí, že při přepravě platí přepravní podmínky dopravní společnosti, která ji poskytuje. Zákazník je povinen se s nimi seznámit (prostřednictvím informací na www pořádající CK nebo u Vrchlabské CK) a dodržovat je (zejména povolenou hmotnost a objem zdarma přepravovaných zavazadel, reklamaci zavazadel, uhrazení nadlimitních zavazadel, atd...). Zákazník je povinen Vrchlabské CK při sjednání cestovní smlouvy (smlouvy) nahlásit nadměrná zavazadla (kočárek, invalidní vozík, sportovní náčiní, atd...), která chce vzít do dopravního prostředku.

Nepotvrzení zájezdu

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdu (pobytu) se může ve velmi výjimečných případech stát, že pořádající partnerská cestovní kancelář (např. z důvodu překnihování daného ubytovacího zařízení) nepotvrdí rezervaci zájezdu pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení částky zaplacené za zájezd (pobyt). Zákazník nemá nárok na náhradu případné další škody.

Cestovní pokyny

Zákazník  přibližně týden před zahájením zájezdu (pobytu) obdrží  potřebné pokyny a doklady na cestu (ubytovací poukaz - voucher, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění, atd.) od Vrchlabské CK nebo od pořádající CK elektronicky na jim udanou e-mailovou adresu, osobně ve Vrchlabské CK nebo poštovní zásilkou.

Při elektronickém odbavení je zákazník povinen všechny zaslané doklady zkontrolovat, vytisknout a vzít s sebou na zájezd (pobyt). Pokud pokyny na cestu zákazník neobdrží nejpozději 5 dní před zahájením čerpání služeb, je povinen informovat Vrchlabskou CK, aby mohla být zjednána náprava.

Storno a stornopoplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy (smlouvy)  jsou stornopoplatky nulové. Od okamžiku podepsání cestovní smlouvy (smlouvy) se stornopoplatky řídí všeobecnými smluvními podmínkami partnerské cestovní kanceláře, která zájezd pořádá nebo garantuje. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být provedeno písemně, podepsáno zákazníkem (osobou, která podepsala cestovní smlouvu, popř. smlouvu) na e-mailovou adresu ck@vrchlabska-ck.cz nebo faxem na 499 42 47 46 v provozní době Vrchlabské CK.

Reklamace

Zákazník bere na vědomí, že nekvalitně poskytnuté služby může reklamovat pouze u pořádající cestovní kanceláře, se kterou je ve smluvním vztahu.

V případě, že dojde mezi cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, popř. jiné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zahraniční cestovní kanceláře

Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení zájezdu (pobytu) z nabídky zahraniční pořádající cestovní kanceláře (nejčastěji německé nebo rakouské) komunikace a služby delegáta probíhají v cizím jazyce a případné ústní i písemné reklamace musí  zákazník  sám vyřizovat pouze v cizím jazyce (nejčastěji německy nebo anglicky). Smluvní vztah v tomto případě vzniká mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, která zájezd na české straně garantuje, popř. zákazníkem a pořádající zahraniční cestovní kanceláří.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Vrchlabská CK, s.r.o.

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k Vašemu informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 543 01 Vrchlabí, IČ 25915134, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v H. Králové, oddíl C, vložka 14228. V případě potřeby se na nás můžete písemně obrátit na naši adresu nebo na  e-mail: ck@vrchlabska-ck.cz.

V případě zprostředkování prodeje zájezdů nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu na základě smluv např. o obchodním zastoupení mezi Vrchlabskou CK, s.r.o. a pořádající cestovní kanceláří je správcem Vašich osobních údajů pořádající cestovní kancelář, která bude uvedena ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě (objednávce). Vrchlabská CK, s.r.o. je v tomto případě zpracovatelem Vašich osobních údajů, který se řídí pokyny daného správce.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

základní identifikační osobní údaje, které jsou součástí každé smlouvy, kterou uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození (event. rodné číslo), adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, státní občanství, podpis. Pokud podnikáte, tak i obchodní firma, IČ a sídlo.

kontaktní údaje -  adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

fakturační údaje -  bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

údaje pro zprostředkování víz k zájezdům v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí,  kterými mohou být i fotografie, rodné příjmení, jméno a příjmení rodičů, informace o Vašich cestách, o zaměstnání, podnikání, zdravotním stavu, příp. další požadované údaje

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

Zpracování osobních údajů pro účely smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme:

- pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V tomto případě je zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný

- pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (poptávky) ke zpracování nabídky, rezervace služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Vrchlabskou CK, s.r.o., Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti (poptávky), pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Vrchlabská CK, s.r.o. jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

Zpracování osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Po ukončení Vaší smlouvy Vrchlabská CK uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Po ukončení Vaší smlouvy je Vrchlabská CK oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti Vrchlabská CK jako správce je:

- informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo,

- zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů,
-obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.

 Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem

Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

- pokud jste nebyl/a zákazníkem Vrchlabské CK, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný  souhlas, Vrchlabská CK zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných společností Vrchlabská CK, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e-mailových zpráv, prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.

Za tímto účelem Vrchlabská CK zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje.
Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Vrchlabskou CK a šířena obchodní sdělení. Tento souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu
-Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Vrchlabské CK
- Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu se smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Vrchlabské CK po nezbytně nutnou dobu v závislosti na právních, účetních, daňových a dalších předpisech.

Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem
 Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním nebo podání námitky. 
ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme:

- přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

 

pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

- z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.).

ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Písemným prohlášením zaslaným na adresu správce nebo na jeho e-mail můžete kdykoli odvolat Váš písemný souhlas, který jste správci udělil.

Do prohlášení uveďte:

jméno, příjmení, adresu a k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ UZAVŘENÍ SMLOUVY

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch a vy jste uvedeni zpravidla jako účastníci.  V tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektu osobních údajů.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech ( IT aplikace, software, apod.).  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány oprávněnými zaměstnanci správce a pověřenými zpracovateli.

PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Vrchlabská CK, s.r.o. jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci, zprostředkovatelé a poskytovatelé jednotlivých služeb cestovního ruchu, apod..

Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím nepředáváme.

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány , příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,  existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informaci, že osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace nepředáváme. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, další budou zpoplatněny.

Právo na opravu

nepřesných nebo chybných osobních údajů

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Vrchlabská CK má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby správce omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Vrchlabské CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, předáme Vaše osobní údaje v Máte právo získat své osobní údaje, které správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se obrátit se stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz.

SVÁ PRÁVA MŮŽETE UPLATNIT

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete písemně uplatnit u správce Vrchlabské CK, s.r.o. na adresu Krkonošská 203, 543 01 Vrchlabí nebo e-mailem na  ck@vrchlabska-ck.cz.