Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ceny jsou bez přirážek! Jsou stejné jako

u pořadatelské CK!

JAK POSTUPOVAT:

1) vyhledání zájezdu (pobytu)

Pokud máte zájem o určitý typ ubytování, upřednostňujete nějakou destinaci, letovisko nebo daný druh dopravy, použijte vyhledávání zájezdu.

Ve "Vyhledávání zájezdu" můžete hledat zájezdy podle kritérií - typ stravy, způsob dopravy a kategorie ubytování.


2) rezervování zájezdu (pobytu)

Během vyhledávání klikněte na termín zájezdu (pobytu), o který máte zájem. Přejděte do detailu zájezdu, kde naleznete potřebné informace. Pokud Vám bude vše vyhovovat, zájezd (pobyt) zarezervujte stisknutím tlačítka "nezávazná objednávka". Následně budete přesměrováni na jednoduchý formulář. Pokud se zájezdu (pobytu) zúčastní cizí státní příslušník, uveďte tuto skutečnost do poznámky. Do této kolonky poznamenejte i místo odjezdu popř. odletu, které požadujete. Po jeho vyplnění stiskněte tlačítko "odeslat“ a nezávazná objednávka bude zaslána k vyřízení do Vrchlabské CK. Objednáváte-li zájezd (pobyt) 1 - 3 dny před plánovaným odjezdem (odletem) z důvodu řádného zajištění, úhrady a odbavení, je třeba přihlédnout k provozní době Vrchlabské CK a peněžních ústavů.


3) cestovní smlouva (smlouva) a úhrada

Po odeslání Vaší nezávazné objednávky Vás budeme kontaktovat.  
E-mailem nebo faxem Vám následně zašleme cestovní smlouvu (smlouvu) a výzvu k zaplacení.


4) způsob úhrady

- hotově v pobočce Vrchlabské CK, s.r.o.
- složením hotovosti v pokladně ČSOB nebo bankovním převodem 

 na účet: 
135 133 177/0300

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PRODEJE

Úvod

Internetový prodej je provozován cestovní kanceláří Vrchlabská CK, s.r.o., IČ 25915134 (dále jen Vrchlabská CK), se sídlem Krkonošská 203, Vrchlabí a vztahuje se na autorizovaný prodej zájezdů a pobytů z katalogů a nabídek  partnerských cestovních kanceláří a na zprostředkování dalších služeb cestovního ruchu.  Prodej zájezdů je prováděn  dle zákona č. 159/99 Sb. na základě uzavřených smluv s pořádajícími cestovními kancelářemi, které mají  sjednané platné pojištění proti úpadku.

Právní vztah vzniká vždy mezi zákazníkem a pořádající cestovní kanceláří nebo mezi zákazníkem a pořádajícím subjektem (pojišťovnou, apod.), které zákazníkovi odpovídají za kvalitu poskytnutých služeb. Tento smluvní vztah se řídí všeobecnými smluvními i reklamačními podmínkami dané pořádající cestovní kanceláře nebo subjektu.

Cena

Ceny zájezdů (pobytů) jsou shodné s cenami cestovních kanceláří, které zájezd pořádají.  

Zákazníci mohou čerpat různé slevy – seniorské, dětské, časové, věrnostní, klubové, atd., které lze nárokovat pouze při sepsání cestovní smlouvy (smlouvy) !!!

Nezávazná objednávka

Nezávaznou objednávkou se rozumí vyplnění rezervačního formuláře na stránkách  www.vrchlabska-ck.cz. Nezávaznou objednávku lze učinit po vzájemné domluvě i telefonicky.  Po ověření, zda jsou ve zvoleném zájezdu (pobytu), volná místa, Vám Vrchlabská CK vytvoří rezervaci vybraného zájezdu (pobytu) a bude Vás kontaktovat. Zároveň si Vrchlabská CK vyhrazuje právo na opravu případných chybných informací, které mohly vzniknout při přepisu zájezdu (pobytu) do databáze a odmítnout ty nezávazné objednávky, ve kterých byly použity nepřesné nebo nepravdivé údaje. Pokud se zájezdu zúčastní cizí státní příslušník, je zákazník povinen tuto skutečnost uvést v nezávazné objednávce do poznámky nebo při telefonickém objednání.
Odesláním nezávazné objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému Vrchlabské CK a souhlasí s obchodními podmínkami Vrchlabské CK.

Podpis cestovní smlouvy (smlouvy)

Po rezervaci zájezdu (pobytu) je zákazníkovi zaslána prostřednictvím e-mailu, faxu nebo poštovní zásilky k podpisu vyplněná cestovní smlouva (smlouva), všeobecné smluvní podmínky, platební pokyny, případné další potřebné dokumenty. Zákazník je povinen do určeného termínu zaslat Vrchlabské CK podepsanou cestovní smlouvu a uhradit předepsanou platbu.  Platební termíny jsou pro zákazníka závazné. Vrchlabská CK není odpovědna za případné následky vyplývající z opožděného vrácení cestovní smlouvy (smlouvy) nebo opožděné platby. Cestovní smlouva (smlouva) nabývá platnosti okamžikem zaplacení 1. předepsané platby (zálohy) dle platebních pokynů a písemného potvrzení rezervace zájezdu (pobytu) pořádající cestovní kanceláří nebo pořádajícím subjektem.
Pokud dojde k nesprávnému vyplnění ceny na cestovní smlouvě chybou Vrchlabské CK nebo zákazníka (nesprávný výpočet, součet, atd...), platí cena, která by byla stanovená správným výpočtem a je následně potvrzena ze strany pořádající CK.

Platební podmínky

Při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy) zákazník hradí předepsanou zálohu. Doplatek do plné ceny zájezdu zákazník uskuteční dle předpisu plateb, který obdrží od Vrchlabské CK při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy).  Termín  doplatku  zpravidla bývá 30-50 dní  před odjezdem.  Zájezdy (pobyty) objednávané v kratší lhůtě se plně hradí při podpisu cestovní smlouvy (smlouvy).

Platbu je možné po dohodě provést bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Vrchlabské CK na pokladně banky, případně složením hotovosti ve Vrchlabské CK.

V případě, že platba bude provedena bankovním převodem, je zákazník povinen v předepsané lhůtě zároveň s potvrzenou cestovní smlouvou (smlouvou) zaslat Vrchlabské CK i bankovní potvrzení o provedení této úhrady.

 

Zájezdy (pobyty) na požádání

U některých zájezdů (pobytů) je nutné si nejdříve volnou kapacitu vyžádat prostřednictvím pořádající CK u jejího zahraničního partnera. V takovém případě je Vrchlabská CK oprávněna od zákazníka požadovat, až 100% zálohu ještě před rezervací zájezdu (pobytu). Při potvrzení rezervace se ihned stává závaznou a vztahují se na ni všeobecné smluvní podmínky pořádající CK. V případě neúspěšné rezervace je záloha zákazníkovi vrácena v plné výši nebo je převedena na jiný zájezd, který si zákazník vybere.

 

Délka zájezdu (pobytu)

Zákazník bere na vědomí, že počet dní zájezdu (pobytu) není totožný s počtem nocí. V případě zakoupení autokarového nebo leteckého zájezdu je zpravidla počet dní uveden včetně dní určených k přepravě. Tyto dny neslouží k rekreaci. Při výběru je třeba se orientovat počtem ubytování, které je zahrnuto v ceně. Například 8 denní letecký zájezd zahrnuje 7 nocí, 7x ubytování, 1. a 8. den je určen k letecké přepravě kdykoliv během celého dne.

Cestovní doklady

Zákazník je povinen před objednáním zahraničního zájezdu (pobytu) zkontrolovat platnost svých cestovních dokladů tak, aby splňovaly podmínky vstupu do dané země. V některých případech může být požadována platnost cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu, proto nelze vycestovat na tzv. rychlopas (např. Egypt).

Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.

Víza

Zákazník bere na vědomí, že v případě výběru zájezdu (pobytu) do destinace, ke které se váže vízová povinost a pokud si zajištění tohoto víza objedná, dodá v požadovaném termínu do Vrchlabské CK požadované doklady (cestovní pas, fotografie, vízový formulář, atd.).
Za neudělení víza cestujícímu nenese Vrchlabská CK ani pořádající CK žádnou odpovědnost. 

Cizí státní příslušníci si vízum zajišťují individuálně dle platných předpisů jejich země.

 

 „Last moment“  (Na poslední chvíli)

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdu (pobytu) v režimu „ Last moment“  je rezervace možná převážně  krátkodobě (nejčastěji 1-2 hodiny) a v této lhůtě je třeba uzavřít cestovní smlouvu (smlouvu) a uhradit kompletní cenu.

Zákazník rovněž bere na vědomí, že některé pořádající cestovní kanceláře výjimečně již při této rezervaci vyžadují úhradu rezervačního poplatku, který v případě koupě zájezdu je převeden na jeho úhradu. Z tohoto důvodu bude tato rezervace provedena až po jeho uhrazení. V případě nepodepsání  cestovní smlouvy (smlouvy) a neuhrazení objednaných služeb ze strany zákazníka, je tento rezervační poplatek nevratný. O tomto rezervačním poplatku bude klient před provedením rezervace Vrchlabskou CK informován.

Cestovní pojištění

Vrchlabská CK doporučuje zákazníkům v případě, že pořádající cestovní kancelář toto cestovní pojištění nabízí, jeho zakoupení. Pokud není komplexní (zahrnuje např. pouze pojištění léčebných výloh v zahraničí), doporučuje zakoupení i pojištění stornopoplatků pro případ neúčasti a zrušení zájezdu (pobytu) z důvodu nemoci, úrazu, apod. Vrchlabská CK zároveň zákazníky upozorňuje, že v případě vycestování s vlastním cestovním pojištěním, pořádající cestovní kancelář zajišťuje případné ošetření v místě pobytu ve zdravotnických zařízeních své smluvní pojišťovny, na jejichž předpisy jsou jejich delegáti školeni.  Zákazník bere na vědomí, že při sjednání cestovního pojištění platí smluvní podmínky dané pojišťovny, se kterými je povinen se seznámit (prostřednictvím informací na www pořádající CK nebo u Vrchlabské CK). Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdů (pobytů) v režimu last minute (na poslední chvíli) může být plnění z pojištění storna (stornopoplatků) pojišťovnou kráceno.

Přepravní podmínky

Zákazník bere na vědomí, že při přepravě platí přepravní podmínky dopravní společnosti, která ji poskytuje. Zákazník je povinen se s nimi seznámit (prostřednictvím informací na www pořádající CK nebo u Vrchlabské CK) a dodržovat je (zejména povolenou hmotnost a objem zdarma přepravovaných zavazadel, reklamaci zavazadel, uhrazení nadlimitních zavazadel, atd...). Zákazník je povinen Vrchlabské CK při sjednání cestovní smlouvy (smlouvy) nahlásit nadměrná zavazadla (kočárek, invalidní vozík, sportovní náčiní, atd...), která chce vzít do dopravního prostředku.

Nepotvrzení zájezdu

Zákazník bere na vědomí, že při koupi zájezdu (pobytu) se může ve velmi výjimečných případech stát, že pořádající partnerská cestovní kancelář (např. z důvodu překnihování daného ubytovacího zařízení) nepotvrdí rezervaci zájezdu pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení částky zaplacené za zájezd (pobyt). Zákazník nemá nárok na náhradu případné další škody.

Cestovní pokyny

Zákazník  přibližně týden před zahájením zájezdu (pobytu) obdrží  potřebné pokyny a doklady na cestu (ubytovací poukaz - voucher, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku, cestovní pojištění, atd.) od Vrchlabské CK nebo od pořádající CK elektronicky na jim udanou e-mailovou adresu, osobně ve Vrchlabské CK nebo poštovní zásilkou.

Při elektronickém odbavení je zákazník povinen všechny zaslané doklady zkontrolovat, vytisknout a vzít s sebou na zájezd (pobyt). Pokud pokyny na cestu zákazník neobdrží nejpozději 5 dní před zahájením čerpání služeb, je povinen informovat Vrchlabskou CK, aby mohla být zjednána náprava.

Storno a stornopoplatky

V případě zrušení zájezdu před podepsáním cestovní smlouvy (smlouvy)  jsou stornopoplatky nulové. Od okamžiku podepsání cestovní smlouvy (smlouvy) se stornopoplatky řídí všeobecnými smluvními podmínkami partnerské cestovní kanceláře, která zájezd pořádá nebo garantuje. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být provedeno písemně, podepsáno zákazníkem (osobou, která podepsala cestovní smlouvu, popř. smlouvu) na e-mailovou adresu ck@vrchlabska-ck.cz nebo faxem na 499 42 47 46 v provozní době Vrchlabské CK.

Reklamace

Zákazník bere na vědomí, že nekvalitně poskytnuté služby může reklamovat pouze u pořádající cestovní kanceláře, se kterou je ve smluvním vztahu.

V případě, že dojde mezi cestovní kanceláří a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, popř. jiné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zahraniční cestovní kanceláře

Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení zájezdu (pobytu) z nabídky zahraniční pořádající cestovní kanceláře (nejčastěji německé nebo rakouské) komunikace a služby delegáta probíhají v cizím jazyce a případné ústní i písemné reklamace musí  zákazník  sám vyřizovat pouze v cizím jazyce (nejčastěji německy nebo anglicky). Smluvní vztah v tomto případě vzniká mezi zákazníkem a cestovní kanceláří, která zájezd na české straně garantuje, popř. zákazníkem a pořádající zahraniční cestovní kanceláří.

Zvláštní ustanovení

Poskytnutím osobních a kontaktních údajů a odesláním nezávazné objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby Vrchlabská CK v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávala chráněné osobní údaje zákazníka a všech účastníků za účelem zprostředkování služeb a pro její akviziční činnost. Souhlas zákazníka je udělen do doby jeho písemného odvolání.